Psychotherapie

Ik werk vanuit de psychoanalytische psychotherapie. Hierbij wordt er samen gekeken naar de betekenis achter je psychische moeilijkheden, welke je dagelijks functioneren en persoonlijke relaties verstoren. Gedachten en emoties (zoals schaamte, schuld, angst, verdriet en woede) zijn vaak onbewust en hebben hun wortels in je verleden. Via de vrije associatie (d.w.z. ongedwongen spreken) kan je meer zicht en grip krijgen op je klachten, weerkerende patronen en verlangens waardoor je bewustere keuzes kan maken in de toekomst.

Meer informatie over de therapievorm kan je terugvinden op www.vvpt.be .

Je kan terecht voor:

  • Depressieve klachten
  • Angstklachten
  •  Laag zelfbeeld
  • Verlies- en rouwverwerking
  • Persoonlijkheidsproblemen
  •  Stressgerelateerde problemen
  •  Zingevingsproblemen
  • Aanpassingsmoeilijkheden bij ziekte of levensfase-overgang
  • Relationele problemen

Doelgroep
Adolescenten (vanaf 17jaar) en volwassenen.